ABUS Vision – Vi ønsker at gøre livet en smule mere sikkert

Vision Den gode følelse af sikkerhed

ABUS' vision

Grundlaget for vores handlinger bygger på en række værdier:

  • Vi er en mellemstor virksomhed, som ledes af ejerne og er præget af kristelige principper. Det indebærer, at vi respekterer det unikke ved alle mennesker og udviser kulturel mangfoldighed. Dette er uadskilleligt forbundet med de værdier, vi repræsenterer.
  • Vi praktiserer vores værdier i vores interaktion med medarbejdere, kunder, leverandører og partnere. Det omfatter fx ærlighed, åbenhed, troværdighed og fairness. Hos os er mennesket i fokus.
  • Vi respekterer hvert eneste menneske uafhængigt af køn, social eller national oprindelse, alder, personlige præferencer, civilstand, kropslige begrænsninger eller religion. Værdigheden og værdien af hvert menneske som Guds skabninger er ukrænkelige for os.
  • Vi tillægger langsigtede partnerskabsforbindelser med medarbejdere og partnere værdi.
  • Vi skaber harmoni mellem fleksibilitet og individuelle præstationer gennem teamorienterede arbejdsprocesser. Derved fremmer vi vores medarbejderes engagement og personlige ansvar på alle niveauer og i alle processer.
  • Vi forpligter os til en åben kommunikation. Samarbejdet skal være tilfredsstillende for alle involverede.
  • Vi støtter de yngre generationer og uddanner aktivt.
  • Vi sikrer virksomhedens økonomiske succes gennem en kundeorienteret tilgang. Vi implementerer konsekvent det, der er vigtigt for brugerne af vores produkter. Vi ønsker at inspirere vores kunder.
  • Vi tilpasser løbende vores organisation til virksomhedens opgaver og udvikling. Vi er hurtige og reagerer på ændringer i markedet.
  • Når vi træffer forretningsmæssige beslutninger, tager vi hensyn til samfundet og miljøet.
Loading ...