Modem GSM/PSTN

Modem GSM/PSTN

OpisCichy alarm za pomocą telefonu
W przypadku alarmu system alarmowy może wyzwolić np. dźwięk syreny lub przesłać cichy alarm za pomocą telefonu. Przekazanie cichego alarmu do sieci telefonicznej odbywa się za pośrednictwem modemu. W przypadku zastosowania wejścia przewodowego możliwe jest informowanie przez modem o 8 zdarzeniach (np. o włamaniu, napadzie, nagłym przypadku medycznym, pożarze), do których każdorazowo jest przypisany jeden tekst zdarzenia (SMS lub wiadomość głosowa). Ponadto transferowany jest komunikat standardowy z ogólnymi danymi (nazwisko, adres).

8 wiadomości wysyłanych na 10 numerów telefonu za pomocą sieci stacjonarnej lub komórkowej
W przypadku alarmu aktywowany jest zaprogramowany tekst zdarzenia i następuje wysłanie wiadomości do maksymalnie 10 osób. Przy czym ma miejsce transfer za pomocą sieci stacjonarnej lub GSM – druga droga komunikacji w przypadku awarii sieci. Dzięki rozpoznawaniu cyfry 0 umożliwiającej wyjście na miasto połączenie telefoniczne jest przekazywane poprawnie również wówczas, gdy system telefoniczny nawiązuje połączenie telefoniczne za pomocą cyfry umożliwiającej wykonanie telefonu na zewnątrz.

Dostęp zdalny z każdego miejsca na świecie, interakcja na miejscu i funkcja skrytki pocztowej
Dostęp zdalny za pomocą połączenia telefonicznego lub wiadomości SMS umożliwia przekazywanie komunikatów o statusie i programowanie urządzenia w drodze. Dzięki trybowi słuchania i mówienia (mikrofon/głośnik) możliwa jest interakcja na miejscu, np. podsłuchanie odgłosów z budynku lub prowadzenie rozmowy. Praktyczne rozwiązanie: Funkcja skrytki pocztowej umożliwia przekazywanie przychodzących wiadomości SMS dotyczących, przykładowo, upływu ważności limitu na karcie SIM typu prepaid.

Niezależna obsługa, 4 wyjścia sterujące
Modem jest w stanie przetwarzać za pomocą wejść przewodowych nie tylko sygnały pochodzące z systemu alarmowego ale również z urządzeń zewnętrznych. Ponadto nie „tylko” przekazuje on połączenia telefoniczne ale steruje za pomocą 4 wyjść sterujących innymi urządzeniami stosowanymi w gospodarstwach domowych i w przemyśle.

Dla prawidłowego i bezpiecznego działania, urządzenie to musi być zainstalowane i regularnie konserwowane przez przeszkolonego przez nas specjalistę. Umów się z instalatorem na regularne wizyty konserwacyjne, aby zapewnić bezproblemowe działanie w dłuższej perspektywie dzięki najnowszym aktualizacjom zabezpieczeń i nowym funkcjom.

Zalety produktu

  • Umożliwia komunikację przez system alarmowy i z systemem alarmowym za pomocą sieci stacjonarnej oraz komórkowej
  • Komunikaty tekstowe i głosowe za pomocą sieci stacjonarnej (PSTN) i komórkowej (GSM)
  • Komunikaty alarmowe oraz informujące o statusie wysyłane aż na 10 zapisanych numerów telefonu
  • Redundantna droga komunikacji (PSTN/GSM) zapewniająca maksymalną pewność transferu
  • Dostęp zdalny przez telefon umożliwiający obsługę w drodze na całym świecie
  • Zintegrowany tryb słuchania i mówienia umożliwiający interakcję na miejscu
  • Funkcja skrytki pocztowej zapewniająca przekazywanie komunikatów (np. konto prepaid)
  • Możliwość zastosowania niezależnie od systemu alarmowego (automatyka domowa, przemysł)

Do pobrania

Dopasowanie
Loading ...