8krotna Płytka Przekaźnikowa Terxon S/MX

8krotna Płytka Przekaźnikowa Terxon S/MX

Zalety produktu

  • Rozszerza centralę alarmową o 8 przekaźnikowych wyjść przełączających dużej mocy
  • Moduł rozszerzający do centrali Terxon SX, MX, LX
  • Zwiększa moc przełączalną 8 dodatkowych wyjść tranzystorowych do 8 x 3 A

Do pobrania

Ogólne pobieranie:

Deklaracje zgodności:

Loading ...