EXTRA SÄKERHET FÖR DIN CYKEL

Extra säkerhet för din cykel med ABUS kompensations

Varje dag stjäls det 180 cyklar bara i Sverige. Det är mer än en var 10: e minut. 24 timmar om dygnet. Som låsleverantör vill vi göra något för att stoppa denna utveckling.

Kompensationskampanj

Hos ABUS är vi så säkra på att våra lås håller tjuven borta att vi erbjuder kompensation vid stöld i 2 år efter inköpsdatum på din nya cykel, om den är köpt tillsammans med ett ABUS lås/låskombination. Kort sagt innebär det att vi tillhandahåller olika ersättningsbelopp beroende på vilket ABUS lås du köper och om förutsättningarna är uppfyllda.

Syftet är att tänka till när det gäller låsning. Det är inte säkert att bara använda ett enkelt lås så länge en tjuv kan bära iväg din cykel. Alla lås kan brytas upp med rätt verktyg, därför är det viktigt att cykeln är ordentligt fastlåst i ett stationärt fast objekt så att det inte kan flyttas från platsen.

Utbetalning av kompensation

Vid stöld måste följande krav vara uppfyllda:

  • Den stulna cykeln måste vara köpt vid samma tillfälle (butik i Sverige) som ett ABUS lås/låskombination som ingår i kompensationskampanjen. Det skall gå att utläsa av kvittot från inköpstillfället att cykel och lås är köpta samtidigt.
  • Cykeln var vid stölden fastlåst vid ett kraftigt fast objekt (INTE ett nyplanterat träd, en annan cykel, ett tunt staket etc.)

Om ovanstående är uppfyllt, kan du registrera din stöld på vår webbsida  www.abus.com/se/kompensation och få kompensation vid ett nytt köp hos din cykelhandlare.

 

Lås med kompensation

De lås som omfattas av kompensationskampanjen är samtliga intygade/certifierade av  Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC), som är ett ackrediterat certifieringsorgan inom brand- och säkerhetsområdet. SBSC utfärdar certifikat eller intyg för cykellås enligt den svenska normen SSF 011. Normen är framtagen av  Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF). En SBSC-certifiering är därför en garanti för att låset har testats och uppfyller ett antal strikta krav.

De flesta försäkringsbolag kräver att en cykel ska vara låst med ett godkänt cykellås för att försäkringsvillkoren ska vara uppfyllda. Alla cykellås som är certifierade eller intygade av SBSC enligt SSF 011 uppfyller kraven på godkända lås.

Lås som omfattas av kompensationskampanjen

Vi tillhandahåller olika kompensationsbelopp, beroende på vilket ABUS lås du har köpt.
Nedan ser du vilka lås som omfattas av kampanjen och vilket kompensationsbelopp de genererar.

Kompensationsbelopp: 500 SEK
Kompensationsbelopp: 750 SEK
Loading ...