ABUS Kompensation

Motorcykellås med kompensation

ABUS KOMPENSATION

Vi är så säkra på att våra lås håller tjuven borta att vi erbjuder kompensation vid stöld i 2 år efter inköpsdatum av ditt nya fordon (scooter, moped eller MC) om det är köpt tillsammans med ett ABUS lås/låskombination.

LÅS MED KOMPENSATION

De lås som ingår i kompensationskampanjen är alla högkvalitetslås, de har genomgått hårda tester och lever upp till högt ställda krav. Kompensationsbeloppen är baserade på produktens säkerhetsnivå. Samtliga lås är intygade/certifierade av Svensk Brandoch Säkerhetscertifiering (SBSC).

LÅS MED KOMPENSATION ©ABUS

 

UTBETALNING AV KOMPENSATION

Vid stöld måste följande krav vara uppfyllda: 

• Det stulna fordonet (scooter, moped eller MC) måste vara köpt vid samma tillfälle som ett ABUS lås/låskombination som ingår i kompensationskampanjen. Det skall gå att utläsa av kvittot från inköpstillfället att fordon och lås är köpta samtidigt från en svensk butik.

• Fordonet var vid tidpunkten för stölden fastlåst vid ett kraftigt fast objekt (INTE ett nyplanterat träd, ett annat fordon, ett tunt staket etc.)

Om ovanstående är uppfyllt kan du registrera din stöld på vår webbsida www.abus.com/se/kompensation-MC och få kompensation i form av det aktuella beloppet i rabatt vid ett nytt köp hos din fordonshandlare.

Loading ...