Ophavsret © ABUS

ABUS ophavsret

Alle tekster, billeder, lyd- og videodata på vores websider er underlagt ophavsret. 

Download, reproduktion og/eller offentliggørelse af de tilhørende data og filer er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra ABUS August Bremicker Söhne KG. Ændring, overdragelse og/eller omdannelse af tekster, billeder, lyd- og videofiler er ikke tilladt. Vi giver dig hermed ret til download, reproduktion og offentliggørelse af enkelte billeder, billedelementer og logoer fra vores hjemmeside www.abus.com. Denne ret kan tilbagekaldes. Tilladelsen er begrænset til anvendelse og udnyttelse med umiddelbar relation til de varer, der fremstilles og/eller sælges af ABUS August Bremicker Söhne KG herunder til information vedr. produktudviklinger fra ABUS eller med henblik på udbud og salg af ABUS' produkter.

Tilladelsen omfatter ikke forandring, overdragelse eller omdannelse af billeder, videoer, billedelementer og logoer. Anvendelse og udnyttelse af denne type modificerede værker er en overtrædelse af varemærke- og/eller ophavsretten, og der skrides konsekvent ind fra ABUS' side, medmindre der foreligger en udtrykkelig skriftlig tilladelse til den konkrete ændring fra ABUS August Bremicker Söhne KG.

Ved reproduktion og offentliggørelse af billeder, billedelementer og logoer skal følgende tilføjelse anvendes: "© ABUS". Som led i anvendelsen og offentliggørelsen hæfter du for, at den konkrete anvendelse sker i overensstemmelse med loven/ikke krænker tredjepersoners rettigheder og sikrer ABUS August Bremicker Söhne KG mod alle krav fra tredjepersoner i denne sammenhæng.

Har du spørgsmål, så kontakt venligst: marketing@abus-nordic.com

Loading ...