Prox. brik klistermærker til Smartvest

Prox. brik klistermærker til Smartvest

Beskrivelse


Proximity-chip mærkatet muliggør en berøringsløs til- og frakobling af Terxon centralen via betjeningsenheden. Det gøres helt enkelt ved at holde chip-mærkatet op foran betjeningsenheden. Mærkatet klæbes på en egnet genstand, som brugeren har på sig hver dag.
Enkel identifikation uden kode
Der kræves ikke længere nogen PIN-kode til identifikation af brugeren. Det er tilstrækkeligt at holde den genstand, chip-mærkatet er anbragt på, op foran Terxon-betjeningsenheden for at verificere sig som berettiget bruger.
Programmering og vigtige informationer
Chip-mærkatet indlæses direkte på centralen, hvor programmeringen af brugerrettigheden også foretages. Spændingsforsyningen af mærkatet sker via modtagerens radiofelt – der kræves derfor ikke batterier. For at undgå, at chip-mærkatets funktioner begrænses, må det ikke klæbes på genstande med metallisk afskærmning eller udsættes for fugt eller temperaturer over 50 °C. Mærkatet må ikke knækkes eller komme i nærheden af magnetiske felter.

Priser og partnere
https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d110001/derivates/11/001/108/Partnersiegel_Smartvest__logos.jpg
https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d110001/derivates/11/001/108/Partnersiegel_Smartvest__logos.jpg
Priser og partnere

Produktfordele

  • Berøringsfri til- og frakobling af Smartvest / Terxon-alarmsystemet uden indtastning af en kode på tastaturet
  • Holdes blot op foran tastaturet
  • Selvklæbende, diskret proximity-chip mærkat til mobiltelefon, pung etc.

Downloads

Generelle Downloads:

Tekniske specifikationer
Bredde: 25 mm
Farve: Hvid
Højde: 0,5 mm
Mål: (HxD) 0,5x25 mm
Loading ...