Brandveiligheid BESCHERM DEGENEN VAN WIE JE HOUDT!

Wat is volgens u het gevaarlijkst bij vuur? Nee, niet de hitte. Hoewel een deel van een kaarsvlam een temperatuur van 1300 graden Celsius kan bereiken.

Het is de rook die zich vormt voordat de brand echt begint. Het bestaat uit gassen die bewusteloosheid veroorzaken. Daarom slagen veel mensen er vaak niet in een brandend huis of flat op tijd te verlaten als er 's nachts brand ontstaat. Onze reukzin is uitgeschakeld als we slapen. Daarom is een luid klinkende rookmelder des te belangrijker.

Om beginnende branden in de kiem te smoren, adviseren wij ook onze brandblusspray, de ABUS Feuerstopp, of onze branddeken. U kunt een beginnende brand in enkele seconden blussen en erger voorkomen.

Altijd bij de hand - onze Fire Stop © ABUS
Als er brand is, redden rookmelders levens - zoals de draadloze Secvest rookmelder © ABUS
Als er brand is, redden rookmelders levens - zoals de draadloze Secvest rookmelder © ABUS

In veel landen zijn rookmelders verplicht voor particuliere huishoudens. En dat is een goede zaak, want rookmelders verminderen het aantal slachtoffers bij branden aanzienlijk.

Alles ontdekken

Als er brand is, redden rookmelders levens - zoals de draadloze Secvest rookmelder © ABUS

Alles ontdekken

Loading ...