Urheberrecht © ABUS

ABUS Auteursrechten

Het wijzigen, herzien of bewerken van teksten, afbeeldingen, audio- en videobestanden is niet toegestaan. Alle teksten, afbeeldingen, audio- en videobestanden op onze internetpagina's vallen onder het auteursrecht.   
Het downloaden, reproduceren en/of publiceren van de betreffende gegevens en bestanden is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van ABUS August Bremicker Söhne KG. De wijziging, revisie of bewerking van teksten, afbeeldingen, audio- en videobestanden is niet toegestaan. Het downloaden, reproduceren en publiceren van afzonderlijke afbeeldingen, beeldelementen en logo's op onze website www.abus.com is tot nader order toegestaan. Deze toestemming is beperkt tot gebruik in directe relatie tot door ABUS August Bremicker Söhne KG vervaardigde en/of verkochte producten, hetzij als onderdeel van informatie over productontwikkelingen bij ABUS of voor de verkoop/promotie van ABUS producten.

De wijziging, revisie of herbewerking van afbeeldingen, beeldelementen en logo's is uitgesloten van deze toestemming. Het gebruik van op deze wijze gewijzigde items is een schending van het auteursrecht en het merkenrecht. In dergelijke gevallen worden door ABUS altijd gerechtelijke stappen ondernomen, tenzij ABUS August Bremicker Söhne KG vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven voor de betreffende wijziging.
De reproductie of publicatie van afbeeldingen, beeldelementen en logo's moet in de onmiddellijke nabijheid de volgende opmerking bevatten: "© ABUS". In het kader van verder gebruik en publicatie bent u er wettelijk verantwoordelijk voor dat de items niet illegaal worden gebruikt en geen inbreuk maken op de rechten van derden. U ontslaat ABUS August Bremicker Söhne KG van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit aanspraken van derden.

Loading ...