Fleksibelt og praktisk beskyttet – med Terxon-alarmanlegget © ABUS

Alarmsystemer Fleksibel sikring

Fleksibelt og praktisk beskyttet – med alarmanlegget Secvest © ABUS

ABUS’ alarmanlegg BESKYTT BEDRIFTEN DIN

Innbrudd, branner og tekniske skader forårsaker hvert år skader i millionklassen for de berørte bedriftene.

Du gjør derfor lurt i å sikre bedriftens bygning eller kontorer med alarmsystemer fra ABUS og beskytte deg mot farer som tyveri av varer fra salgslokaler og lagre, tyveri av datamaskiner, tap av sensitive virksomhets- og kundedata, materielle skader, hærverk, brann, røykgasser og vannskader samt ran.

Alarmsystemer for bedriftskunder tilpasses individuelt til bedriftens lokaler og arbeidsprosesser.


Loading ...