Deklaracja w sprawie ochrony danych

Deklaracja w sprawie ochrony danych

 

Deklaracja w sprawie ochrony danych

Wszystkie dane osobowe będą traktowane jako poufne. Nasza praktyka w zakresie ochrony danych jest zgodna z federalną ustawą o ochronie danych (BDSG) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Poniżej informujemy o szczegółach ochrony danych:

 

Administrator w rozumieniu rozporządzenia RODO i ustawy BDSG

ABUS August Bremicker Söhne KG

Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter, Niemcy

Tel.: +49 2335 634-0

Faks: +49 2335 634-300

E-Mail:  info@abus.de

 

Inspektor ochrony danych

Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres  dataprotection@abus.de

 

1.         Cele gromadzenia danych

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby zapewnić prawidłowe działanie naszej strony internetowej oraz zapewnić Państwu możliwie najlepszą obsługę za sprawą wygodnego dostępu do wszystkich naszych usług.

 

2.         Jakiego rodzaju dane są gromadzone, przetwarzane lub wykorzystywane?

2.1        Wizyta na naszej stronie internetowej

Gdy wchodzisz na naszą stronę, nasze serwery automatycznie zbierają informacje o charakterze ogólnym, zwłaszcza w celu konfiguracji połączenia, funkcjonalności i bezpieczeństwa systemu. Obejmują one typ używanej przeglądarki; używany system operacyjny; nazwę domeny dostawcy usług internetowych; dane połączenia sieciowego używanego komputera (adres IP); stronę internetową, z której zostałeś przekierowany na nasz adres (URL strony odsyłającej); strony, które u nas odwiedzasz oraz datę i czas trwania wizyty. Niemożliwe jest uzyskanie szczegółowych danych dotyczących konkretnych osób z powodu pseudonimizacji. Dane te nie będą łączone z informacjami pochodzącymi z innych źródeł.

2.2 Formularz kontaktowy i formularz leadowy

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe zostaną zapisane. W formularzu kontaktowym zawarte są informacje o rodzaju gromadzonych danych. Dane zostaną zapisane w celu przetworzenia Państwa zapytania. Pola obowiązkowe zostały oznaczone gwiazdką (*). Wprowadzenie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane udostępnione w formularzu kontaktowym usuwamy, gdy tylko ich przetwarzanie nie jest dłużej konieczne lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli wynika to z ustawowych wymogów dotyczących przechowywania danych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, gdy dobrowolnie przekazaliście Państwo swoje dane,

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli chodzi o Państwa kontakt w odniesieniu do umowy,

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdy w naszym interesie leży odpowiedzenie na Państwa zapytanie.-

  

3.         Integracja filmów z YouTube

Do naszej oferty on-line dołączyliśmy filmy z serwisu YouTube, które znajdują się pod adresem  https://www.youtube.com/ i są odtwarzane bezpośrednio na naszej stronie. Są one zawarte w „rozszerzonym trybie prywatności”, co oznacza, że nie przesyłasz żadnych swoich danych (użytkownika) do YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Dopiero gdy odtworzysz filmy, poniższe dane zostaną przesłane. Nie mamy wpływu na ten transfer danych. Za sprawą każdej Państwa wizyty na naszej stronie YouTube otrzymuje informację, że została wywołana określona podstrona naszej strony internetowej. Przekazane zostają: adres IP; data i godzina zapytania; różnica czasu w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT); treść żądania (konkretna strona); status dostępu / kod statusu HTTP; ilość przesłanych danych; strona internetowa, z której wysłano żądanie; przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język oraz wersja oprogramowania przeglądarki. Odbywa się to bez względu na to, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, do którego są Państwo zalogowani, czy w ogóle nie istnieje konto użytkownika. Po zalogowaniu do Google Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do konta. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa profil był kojarzony z YouTube, należy wylogować się jeszcze przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub tworzenia modelu strony internetowej, dopasowanej do potrzeb. Taka analiza jest wykonywana w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu zapewnienia odpowiedniej, dostosowanej do potrzeb użytkowników reklamy oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej.

Mają Państwo prawo nie wyrażać zgody na utworzenie takiego profilu użytkownika – w tym celu należy zwrócić się do YouTube.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu oraz zakresu gromadzenia i przetwarzania danych w serwisie YouTube, należy zapoznać się z Polityką prywatności. Tam uzyskają Państwo również dodatkowe informacje na temat swoich praw i opcji ustawień w celu ochrony prywatności: https://policies.google.com/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w Stanach Zjednoczonych i podporządkował się zasadom Tarczy Prywatności UE-USA,https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

4.         Integracja z Google Maps

Na tej stronie internetowej wykorzystujemy ofertę Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie oraz umożliwiać wygodne korzystanie z funkcji mapy. Podczas każdej Państwa wizyty na naszej stronie, Google otrzymuje informację, że została wywołana określona podstrona naszej strony internetowej. Ponadto przekazane zostają: adres IP; data i godzina zapytania; różnica czasu w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT); treść żądania (konkretna strona); status dostępu / kod statusu HTTP; ilość przesłanych danych; strona internetowa, z której wysłano żądanie; przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język oraz wersja oprogramowania przeglądarki. Odbywa się to bez względu na to, czy Google udostępnia konto użytkownika, do którego są Państwo zalogowani, czy w ogóle nie istnieje konto użytkownika. Po zalogowaniu do Google Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do konta. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa profil był kojarzony w Google, należy wylogować się jeszcze przed aktywacją przycisku. Google przechowuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub tworzenia modelu strony internetowej, dopasowanej do potrzeb. Taka analiza jest wykonywana w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu zapewnienia odpowiedniej, dostosowanej do potrzeb użytkowników reklamy oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej.

Mają Państwo prawo nie wyrazić zgody na utworzenie takiego profilu użytkownika – w tym celu należy zwrócić się do Google.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu oraz zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez dostawcę wtyczek, należy zapoznać się z Polityką prywatności dostawcy. Tam uzyskają Państwo również dodatkowe informacje na temat swoich praw i opcji ustawień w celu ochrony prywatności:https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w Stanach Zjednoczonych i podporządkował się zasadom Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

5.         Loterie

Od czasu do czasu mają Państwo możliwość wzięcia udziału w loteriach prowadzonych na naszej stronie internetowej. W ramach takich loterii dane osobowe (adres e-mail, nazwisko, adres i ewentualnie inne, niezbędne dane) mogą być również gromadzone i przechowywane w celu realizacji loterii. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji loterii (na przykład do określenia wygranych, powiadomienia o wygranej i przekazania nagrody). W ramach konkursu poinformujemy uczestnika o przetwarzaniu jego danych przy okazji przeprowadzania konkretnej loterii. Po zakończeniu naszych loterii dane uczestników zostaną usunięte.

 

6.         Usuwanie

Dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania tych danych przestanie być zasadny lub jeśli zażądają Państwo ich usunięcia. Usunięcie danych następuje również wtedy, gdy upłynie okres przechowywania określony w wyżej wymienionej normie, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy lub jeśli wyrazili Państwo na to zgodę.

 

7.         Pliki cookie

Aby korzystanie ze stron internetowych oraz preferencji użytkowników odwiedzających stronę mogło być atrakcyjne, wykorzystuje się pliki cookie. W ten sposób zostają zapisane na przykład Państwa dane dotyczące wyboru języka. Pliki cookie to pliki tekstowe tworzone na Państwa dysku twardym, aby umożliwić identyfikację przeglądarki po ponownym uruchomieniu strony internetowej.

Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie na dysku twardym poprzez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki. Ustawione pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie. W instrukcji przeglądarki można znaleźć informacje o tym, jak usunąć pliki cookie oraz jak zapobiec ich zapisywaniu. Jeśli nie akceptują Państwo plików cookie, może to wpłynąć negatywnie na jakość korzystania z naszej oferty internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

8.         Bezpieczeństwo danych

Zabezpieczamy naszą stronę internetową oraz pozostałe systemy przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem Państwa danych przez osoby nieuprawnione. W zależności od używanej przeglądarki dane są przesyłane za pomocą szyfrowania SSL 128–256-bitowego. Pomimo regularnych kontroli i ciągłego doskonalenia naszych środków bezpieczeństwa pełna ochrona przed wszystkimi zagrożeniami nie jest możliwa.

 

9.         Wykorzystanie Google Analytics do analityki internetowej

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci oferowanej przez spółkę Google Ireland Ltd. (www.google.pl). Google Analytics korzysta z tzw. plików cookie, danych tekstowych, zapisywanych na Państwa komputerze, pozwalających na analizę zakresu, w jakim korzystają Państwo ze strony internetowej. Uzyskane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jeśli na tej stronie internetowej aktywowano anonimizację adresu IP, oznacza to, że Państwa adres IP zostanie najpierw skrócony przez Google, jednak tylko w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach pełen adres IP jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizacja adresu IP na tej stronie jest aktywna. Na zlecenie właściciela tej strony Google będzie wykorzystywał te informacje w celu analizy zakresu, w jakim korzystają Państwo ze strony internetowej, co pozwoli na zestawienie raportów dotyczących aktywności na stronie, a także świadczenie pozostałych usług na rzecz jej właściciela związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazywany z Państwa wyszukiwarki w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Zapisywanie plików cookie można zablokować przez wprowadzenie odpowiednich ustawień w wyszukiwarce; niemniej zwracamy uwagę, że korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony w pełnym zakresie może nie być wówczas możliwe.

Ponadto mogą Państwo zablokować przekazywanie uzyskanych przez pliki cookie danych oraz danych dotyczących Państwa korzystania ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) do Google, a także przetwarzanie tychże danych przez Google, pobierając i instalując dostępną pod poniższym linkiem wtyczkę do wyszukiwarki:   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

 

10.        Google Adwords Conversion

Korzystamy z oferty Google Adwords firmy Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, aby za pomocą wyświetlanych na zewnętrznych stornach internetowych środków reklamowych (tak zwanych Google Adwords) zwrócić uwagę na naszą atrakcyjną ofertę. Dzięki temu możemy wyświetlać reklamy, które są dla Państwa interesujące, co zwiększa atrakcyjność naszej strony, a ponadto zapewnia sprawiedliwą kalkulację kosztów reklamy.

Te materiały reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem systemu Ad server. W tym celu korzystamy z plików cookie Ad servera, dzięki którym można sprawdzić parametry pomiaru skuteczności reklamy, takich jak liczba wyświetleń reklamy lub kliknięcia użytkowników. Jeśli uzyskają Państwo dostęp do naszej strony internetowej za pomocą reklamy Google, Google Adwords zapisze plik cookie na Państwa komputerze. Te pliki cookie zazwyczaj tracą ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji. Ponadto ten plik cookie zwykle wykorzystuje niepowtarzalny identyfikator pliku cookie jako wartość analityczną, zapisując liczbę wyświetleń reklamy w miejscu docelowym (częstotliwość); ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) i informacje o rezygnacji (zaznaczenie, że użytkownik nie chce być już pytany).

Te pliki cookie pozwalają Google rozpoznać Państwa przeglądarkę internetową. Jeśli użytkownik, na którego komputerze przechowywany jest aktywny plik cookie, odwiedza określone strony klientów systemu Adwords, zarówno Google, jak i klient otrzymują informacje, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany na daną stronę. Każdemu klientowi serwisu Adwords przypisany jest inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów serwisu Adwords. My sami nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych we wspomnianych działaniach reklamowych. Otrzymujemy jedynie analizy statystyczne udostępnione przez Google. Na podstawie tych analiz możemy określić, które z zastosowanych działań reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych innych danych pozyskanych za pomocą materiałów reklamowych, a zidentyfikowanie użytkowników na podstawie tych informacji jest niemożliwe.

Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Informujemy, że nie mamy wpływu na zasięg i dalsze wykorzystanie danych, które uzyskano w wyniku zastosowania tego narzędzia przez Google. Po włączeniu konwersji AdWords Google otrzymuje informacje, że została wywołana przez Państwa określona część naszej witryny internetowej lub zarejestrowano kliknięcie naszego ogłoszenia. Jeśli są Państwo zarejestrowani w jednej z usług świadczonych przez Google, Google może powiązać taką wizytę z Państwa kontem. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani lub zalogowani w Google, istnieje szansa, że dostawca znajdzie i zapisze Państwa adres IP.

Mogą Państwo uniknąć śledzenia na różne sposoby: a) przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, w szczególności blokowanie plików cookie podmiotów trzecich uniemożliwi otrzymywanie reklam od innych dostawców; b) wyłączając pliki cookie do śledzenia konwersji i ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „  www.googleadservices.com”, https://www.google.de/settings/ads, przy czym to ustawienie zostanie usunięte po usunięciu plików cookie; c) wyłączając reklamy oparte na zainteresowaniach dostawców, które są częścią kampanii samoregulującej „About Ads” za pośrednictwem łącza  http://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie zostanie usunięte po usunięciu plików cookie; d) poprzez dezaktywację na stałe w przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem  http://www.google.com/settings/ads/plugin. Informujemy, że w tym przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony w pełnym zakresie może nie być możliwe.

(6) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f) RODO. Dodatkowe informacje na temat ochrony danych w Google można znaleźć tutaj:   https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en oraz  https://services.google.com/sitestats/en.html. Mogą Państwo również odwiedzić także stronę internetową Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem  http://www.networkadvertising.org . Google podporządkował się zasadom Tarczy Prywatności UE-USA,   https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

11.        Wykorzystanie GOOGLE reCaptcha

Na naszych stronach internetowych korzystamy z „Google reCAPTCHA” (dalej zwany „reCAPTCHA”). Dostawcą jest spółka Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google”). reCAPTCHA pozwala nam sprawdzić, czy wprowadzanie danych na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) odbywa się przez człowieka czy za pomocą programu automatycznego. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, tuż po wejściu użytkownika na stronę. W celu przeprowadzenia analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas trwania wizyty użytkownika na stronie internetowej lub wykonywane przez niego ruchy myszy). Zgromadzone podczas analizy dane zostają przekierowane do Google. Całość analizy reCAPTCHA przebiega w tle. Odwiedzający stronę nie zostanie poinformowany o przeprowadzaniu takiej analizy.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich witryn przed nieuczciwym, automatycznym szpiegowaniem i spamem. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA oraz Polityki prywatności Google znajdą Państwo pod następującymi linkami:  https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en oraz  https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Google przetwarza Państwa dane osobowe również w Stanach Zjednoczonych i podporządkował się zasadom Tarczy Prywatności UE-USA; bliższe informacje na ten temat można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

12.        Facebook Custom Audience (proces Piksela)

(1) Ponadto nasza strona używa funkcji remarketingowej „Custom Audiences” firmy Facebook Inc. („Facebook”) za pomocą Piksela Facebooka. Pozwala to na prezentowanie użytkownikom strony reklam opartych na zainteresowaniach („Reklamy Facebooka”) podczas odwiedzania sieci społecznościowych Facebooka lub innych stron, które również korzystają z tego procesu. Dzięki temu możemy wyświetlać reklamy, które są dla Państwa interesujące. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f) RODO.

(2) Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Informujemy, że nie mamy wpływu na zasięg i dalsze wykorzystanie danych, które uzyskano w wyniku zastosowania tego narzędzia przez Facebooka. Za pomocą procesu Piksela Facebooka, firma Facebook otrzymuje informację o wywołaniu naszej odpowiedniej strony internetowej lub kliknięciu na reklamę od nas. Jeśli są Państwo zarejestrowani w jednej z usług świadczonych przez Facebooka, może on powiązać taką wizytę z Państwa kontem. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani lub zalogowani na Facebooku, istnieje szansa, że dostawca znajdzie i zapisze Państwa adres IP oraz inne informacje identyfikujące.

(3) Wyłączenia funkcji „Facebook Custom Audiences” można dokonać tutaj:

Śledzenie ruchu sieciowego przez Facebook na tej stronie jest

Dezaktywacja śledzenia przez Facebook

Należy pamiętać, aby ponownie wyłączyć tę funkcję po usunięciu plików cookie. Zalogowani użytkownicy Facebooka mogą dokonać dalszych ustawień pod adresem  https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

(4) Dodatkowe informacje na temat pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych przez Facebooka można uzyskać pod adresem: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub w przypadku rezydentów UE: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia;http://www.facebook.com/policy.php.

(5) Konkretne informacje i szczegóły na temat Piksela Facebooka oraz jego działania można znaleźć w sekcji pomocy Facebooka pod adresemhttps://www.facebook.com/business/help/742478679120153.

(6) Facebook przestrzega zasad Tarczy Prywatności UE-USA i dzięki temu daje gwarancję zgodności z europejskimi przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji można uzyskać pod adresem https://www.privacyshield.gov/EU-US-Fram

13.        Reklamy

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe od wnioskodawców w celu realizacji prowadzonych przez nas procedur rekrutacyjnych. Przetwarzanie danych może odbywać się również drogą elektroniczną. Dzieje się tak zawsze, gdy wnioskodawca przesyła nam dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, tj. za pomocą wiadomości e-mail lub za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku zawarcia umowy o pracę z wnioskodawcą, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeśli jednak nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę między nami a wnioskodawcą, dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte cztery miesiące po powiadomieniu o decyzji o odmowie, pod warunkiem, że usunięcie nie będzie sprzeczne z innymi uzasadnionymi interesami Administratora. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest na przykład obowiązek udowodnienia w postępowaniu dotyczącym ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG). Chcemy oceniać wszystkich kandydatów tylko na podstawie ich kwalifikacji, dlatego prosimy o unikanie udzielania informacji na temat pochodzenia rasowego i etnicznego; poglądów politycznych, przekonań religijnych czy ideologicznych, przynależności do związków zawodowych; a także danych genetycznych; danych biometrycznych umożliwiających jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej.

 

14.        Prawa interesanta

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, są Państwo – w ujęciu RODO – podmiotem, którego dane dotyczą i dlatego przysługują Państwu następujące prawa względem Administratora:

 

14.1      Prawo do informacji

Mogą Państwa wymagać od Administratora potwierdzenia, że Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane.

Jeśli przetwarzanie ma miejsce, mogą Państwo zażądać od Administratora udzielenia informacji nt.:

 • celów, dla których przetwarzane są dane osobowe;
 • kategorii danych osobowych, które są przetwarzane;
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika zostały udostępnione lub są nadal udostępniane;
 • planowanego czasu przechowywania Państwa danych osobowych lub, jeżeli konkretne informacje nie są dostępne, kryteriów dotyczących ustalenia okresu przechowywania;
 • przysługujących praw do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania przez Administratora danych osobowych lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • przysługującego prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
 • wszystkich dostępnych informacji na temat pochodzenia danych osobowych, jeżeli nie są przekazane przez osobę, której te dane dotyczą.

 

14.2      Prawo do korekty

Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, mają Państwo prawo wprowadzenia zmian lub uzupełnienia swoich danych. Administrator ma obowiązek natychmiastowego wykonania korekty danych.

 

14.3      Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych przez określony czas, który umożliwia Administratorowi sprawdzenie poprawności tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego zwraca się o ograniczenie wykorzystywania danych osobowych;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych w celu przetwarzania, jednak są one Państwu niezbędne do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń, albo
 • jeśli wystąpili Państwo przeciwko przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze pewne, czy uzasadnione powody Administratora przeważają nad Państwa powodami.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostało ograniczone, dane te mogą być (oprócz ich przechowywania) wykorzystywane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny w Unii lub w państwie członkowskim.

Jeżeli do ograniczenia przetwarzania doszło zgodnie z powyższymi wymaganiami, zostaną Państwo poinformowani przez Administratora przed zniesieniem takiego ograniczenia.

 

14.4      Prawo do usunięcia

Obowiązek usunięcia
Mogą Państwo zażądać od Administratora, aby niezwłocznie usunął Państwa dane osobowe, a Administrator ma obowiązek ich natychmiastowego usunięcia, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone.
 • odwołują Państwo zgodę na przetwarzanie zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. a) lub art. 9. ust. 2 lit. a) RODO lub nie występuje żadna inna podstawa prawna do przetwarzania.
 • wniesienie sprzeciwu względem przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO oraz brak istotnych, uzasadnionych powodów do przetwarzania lub wniesienie sprzeciwu względem przetwarzania zgodnie z art. 21. ust. 2 RODO.
 • Państwa dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 • usunięcie danych osobowych dotyczących użytkownika jest wymagane w celu wypełnienia zobowiązania prawnego na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega Administrator.
 • Państwa dane osobowe zostały zgromadzone w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

 

Udostępnianie informacji podmiotom trzecim

Jeśli Administrator udostępnił publicznie Państwa dane osobowe, a zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO jest zobowiązany do ich usunięcia, to podejmuje on odpowiednie środki (także natury technicznej), z uwzględnieniem dostępnej technologii i kosztów wdrożenia, w celu poinformowania administratorów przetwarzających Państwa dane osobowe, że Państwo jako osoba, której dane są przetwarzane, żądają usunięcia wszystkich łączy odnoszących się do Państwa danych osobowych oraz wszystkich kopii lub duplikatów tych danych.

 

Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie obowiązuje, jeżeli przetwarzanie jest konieczne:

 • do korzystania z prawa do wolności słowa i informacji;
 • wywiązania się z obowiązku prawnego wymaganego przez prawo Unii lub państw członkowskich, którym podlega Administrator, lub w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • z przyczyn związanych z interesem publicznym w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9. ust. 3 RODO;
 • do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

 

14.5      Prawo do informacji

Jeśli użytkownik dochodził prawa do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych u Administratora, ten drugi jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, o poprawieniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okazuje się to niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym nakładem. Mają Państwo prawo do uzyskania od Administratora informacji dotyczących tych odbiorców.

 

14.6      Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych, które Państwa dotyczą i które zostały podane Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i możliwym do odczytu przez komputer formacie. Poza tym mają Państwo prawo przekazać te dane innemu administratorowi bez utrudnień ze strony Administratora, któremu dane osobowe zostały wcześniej udostępnione, pod warunkiem, że:

 • przetwarzanie odbywa się na mocy Państwa zgody według art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub umowy zgodnie z art. 6. ust 1 lit. b) RODO oraz
 • przetwarzanie przebiega za pomocą procesów automatycznych.

Mają Państwo także prawo do tego, aby Państwa dane osobowe były przekazywane bezpośrednio między administratorami, o ile jest to technicznie wykonalne. Wolności i prawa innych osób nie mogą zostać przy tym naruszone.

 

14.7      Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, w każdej chwili wnieść sprzeciw względem dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

Administrator nie będzie już przetwarzał Państwa danych osobowych, chyba że może udowodnić, że istnieją zasadne podstawy przetwarzania, które przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności lub przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu tego rodzaju reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z reklamą bezpośrednią.

Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu reklamy bezpośredniej, dane te nie będą przetwarzane do tego celu.

Niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, w ramach korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, mogą Państwo skorzystać z prawa do zgłaszania sprzeciwu za pośrednictwem procesów automatycznych, wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 

14.8.     Prawo do odwołania zgody dotyczącej przetwarzania danych

Mają Państwo prawo do odwołania w dowolnej chwili zgody dotyczącej przetwarzania danych. Odwołanie zgody nie wpływa na to, że przetwarzanie danych na podstawie dotychczas udzielonej zgody do momentu jej odwołania przebiegało zgodnie z prawem.

 

14.9      Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Masz Państwo prawo nie podlegać decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - które będzie miało skutek prawny lub będzie na Państwa wpływało w podobny sposób. Nie dotyczy to przypadku, gdy decyzja

 • dotycząca zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a Administratorem jest wymagana
 • oraz dopuszczona na podstawie ustawodawstwa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, i gdy ustawodawstwo to zawiera odpowiednie środki w celu ochrony Państwa praw i wolności oraz uzasadnionych interesów, lub odbywa się
 • za Państwa wyraźną zgodą.

Jednakże decyzje te nie mogą opierać się na specjalnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że art. 9 ust. 2 lit a) lub g) RODO nie obowiązuje i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów.

 

14.10    Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka prawnego, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności gdy Państwa miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce zarzucanego nadużycia znajduje się w państwie członkowskim, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza zasady Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Organ nadzoru, do którego została złożona skarga, informuje skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości sądowego środka odwoławczego na podstawie art. 78 RODO.

15. Lead Forensics

Na naszej stronie internetowej znajduje się kod śledzenia dostarczony przez Lead Forensics. Ten kod umożliwia Lead Forensics śledzenie aktywności na stronie internetowej i dostarczanie nam informacji na temat adresu IP komputera wysyłającego żądanie, daty i czasu trwania wizyty użytkownika oraz stron internetowych, które użytkownik odwiedza.

Narzędzie Lead Forensics wykorzystuje śledzenie adresów IP do identyfikacji firm i nie jest tym samym co pliki cookie. Kod śledzenia Lead Forensics dostarcza tylko te informacje, które są łatwo dostępne w domenie publicznej. Nie dostarcza i nie może udostępniać danych osobowych ani wrażliwych dotyczących tego, kto odwiedził naszą stronę internetową. Dostarcza on informacji o tym, jakie firmy odwiedziły naszą stronę internetową, identyfikując je na podstawie ich adresu IP. Te dane mogą być przez nas wykorzystane w celu kontaktowania się z firmą w sprawie ich doświadczenia lub w celach marketingowych. Nie przekażemy tych danych osobom trzecim bez względu na powód. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.leadforensics.com. W celu rezygnacji z funkcji śledzenia użyj podanego linku:

Link (Inhalt: https://optout.leadforensics.com/?clientID=140312)

 

Zakres obowiązywania niniejszej deklaracji

Niniejsza deklaracja w sprawie ochrony danych dotyczy następujących przedsiębiorstw grupy ABUS, które są powiązane z:

ABUS August Bremicker Söhne KG 
Altenhofer Weg 25 
58300 Wetter 
Niemcy

Porównaj produkty