ABUS City Vibes

Stadens vibbar

STADENS VIBBAR

Det här projektet inleddes med sex cityhjälmar, sex konstnärer och sex storstäder. Två konstnärer från Zürich har nu anslutit sig till City Vibes. Resultatet är sju olika hjälmar som ger uttryck för varje stads unika atmosfär och känsla. Men det finns en sak som förenar alla dessa storstäder: att cyklisterna upplever städernas vibbar. Och gatukonsten,- alla konstverk som gör städerna ännu färgstarkare och ännu mer levande. Konstverken smälter på ett naturligt sätt in i stadsbilden.

LÄS MER

City Vibes - Zurich © ABUS
City Vibes - Berlin © ABUS
City Vibes - Amsterdam © ABUS
City Vibes - Paris © ABUS
City Vibes - London © ABUS
City Vibes - Kopenhagen © ABUS
City Vibes - Chicago © ABUS

Cityhjälmen Skurb är både elegant och säker. Den skickar signaler om en dynamisk livsstil typisk för pendlare, urban mobilitet, frihet och flexibilitet. En hjälm som är så mycket mer än bara ett huvudskydd.

Läs mer

Skurb polar white utsikt från sidan

Läs mer

KONSTNÄRERNA

Gatukonst, graffiti, paste-up, illustration eller muralmålning - konsten har många ansikten. Var och en av de åtta konstnärer som valts ut för City Vibes har sin egen stil. Detta ser man tydligt i de färdiga konstverken. Med kreativitet, passion och inspiration har varje konstnär lyckats förmedla den speciella atmosfären i hans/hennes stad och överfört detta till hjälmen. ABUS följde dem i deras arbete. Läs mer om de åtta konstnärerna från Chicago, Amsterdam, Paris, Köpenhamn, London, Berlin och Zürich.

Loading ...