Im Zusammenspiel erkennen ABUS Z-Wave Sensoren & Aktoren Gefahren und melde diese © ABUS

Sensorer och ställdon Hand i hand för ditt smarta hem

Sensorer uppfattar, ställdon agerar för ett nätverksanslutet hem

Sensorerna i Z-Wave-sortimentet täcker de viktigaste säkerhetsbehoven: Rökvarnare, översvämningsvarnare eller multisensor för rörelse, temperatur, luftfuktighet och ljusintensitet. Dessutom hittar du en dörr- och fönsterkontakt i vårt sortiment. Den rapporterar när någon försöker manipulera dörren eller fönstret.

Till ställdonen i ABUS Z-Wave-sortiment hör t.ex. vårt trådlösa uttag. Detta kan förse anslutna enheter med ström på ett tidsstyrt sätt - för ett varmt kaffe på morgonen eller en närvarosimulering på semestern.

I kombination med sensorerna hjälper ställdonen till att hitta flyktvägen i händelse av fara.

Loading ...