Meer informatie over ABUS alarmsystemen in onze verklarende woordenlijst © ABUS

Alarmsystemen Veiligheid van A tot Z

Weet u wat de definitie van een "alarmsysteem" is? Wat wordt bedoeld met een "zone"? Dit en nog veel meer uit de wereld van de alarmtechnologie wordt uitgelegd in ons uitgebreide glossarium.

A

Actieve inbraakbeveiliging

Zelfs een poging tot inbraak wordt gemeld. Dat kan met alarmcomponenten die niet alleen de modernste draadloze technologie combineren met effectieve mechanische inbraakbeveiliging (mechatronische detectoren), maar ook pogingen tot het openbreken van een deur of raam bewaken met behulp van innovatieve magneetveldsensoren.

Bewapenen, ontwapenen

"Activering" van het alarmpaneel - het paneel activeert een alarm wanneer een inbraak wordt gedetecteerd (bv. een deur wordt geopend); "deactivering" van het alarmpaneel - het paneel activeert geen alarm wanneer een inbraak plaatsvindt. Gevaarsdetectoren zijn anders geprogrammeerd: Als er bijvoorbeeld rook wordt gedetecteerd, is er een alarm, zelfs als het alarmpaneel is uitgeschakeld.

Alarmsysteem

Algemene term voor een inbraakalarmsysteem of gevarenalarmsysteem.

Type alarm

Alarmsystemen kunnen de volgende alarmtypes hebben: intern, lokaal, extern of stil.

Sounder

Toestel dat een alarmbericht akoestisch (sirene) of visueel (stroboscoop) uitzendt. Zelfs kiezers zijn signaalgevers.

Gevaar detector

Apparaat dat een bericht naar het alarmpaneel stuurt wanneer zich een bepaalde gebeurtenis voordoet (bv. beweging, glasbreuk, trillingen).

Alarmpaneel

Het schakelpaneel van het gehele alarmsysteem, dat alle informatie verwerkt, doorstuurt en zo nodig reageert.

Alarmbereich

Een detector (draadloos) of meldergroep (bedraad) wordt via elke zone bewaakt en kan afzonderlijk worden geprogrammeerd.

Perimeterbescherming

Alle toegangspunten tot het pand worden bewaakt, inclusief voordeuren, terrasdeuren, kelderdeuren, dakramen en alle ramen. Meestal worden magneetcontacten, glasbreukalarmen en draadloze raambeveiligingssloten gebruikt. De bewoners van het gebouw kunnen zich vrij in het gebouw bewegen wanneer het alarmsysteem is ingeschakeld.

Buitensirene

Sounder voor gebruik buitenshuis, gewoonlijk ontworpen als een combinatie sounder (sirene + stroboscoop).

AWAG (telefoonkiezer)

Automatisch kies- en berichtenapparaat: Sounder voor het verzenden van spraakberichten.

AWUG (telefoonkiezer)

Automatisch kies- en zendtoestel. Sounder voor het verzenden van digitale logboeken (voor alarmcentrales).

B

Gebruiker

Aan verschillende gebruikers van het alarmsysteem (bv. eigenaar, onderhuurder) kunnen afzonderlijke rechten en gebruikerscodes worden toegekend.

Gebruikersbegeleiding

Elektronisch begeleide hulp voor de bediening van het alarmbedieningspaneel.

C

Chip sleutel

Elektronische "sleutel" voor snelle toegang tot het gebouw zonder het invoeren van een code.

Codering van de radiosignalen

Zorgt voor een veilige, niet-manipuleerbare overdracht van signalen tussen het alarmcontrolepaneel en zijn componenten.

D

Display

Displaypaneel op het alarmbedieningspaneel voor de bediening en programmering van het bedieningspaneel.

Dubbel einde van de lijn (DEOL)

Bedradingsvariant voor bedrade alarmsystemen; bedrade zones van de Secvest/Privest worden ook op deze manier bedraad.

Draad alarm systeem

Alarmsysteem waarvan de detectoren via een draad met de centrale zijn verbonden (bijvoorbeeld nuttig bij nieuwbouw of grote gebouwen).

Draadmelders, draadmelders

Alarm- en gevarendetectoren die via een draad verbonden zijn met het alarmcontrolepaneel.

Draht-Zone, Drahtalarm-Zone

Alarmzone via welke een of meer draaddetectoren worden bewaakt (gewoonlijk via serieschakeling).

Duplex-antennetechnologie

Combinatie van twee antennes om radiogaten uit te sluiten. Een schakelaar (vermogensanalyseschakelaar) detecteert welke van de twee antennes een betere ontvangst heeft. Duplexantennes vergemakkelijken de installatie.

E

Individuele identificatie van detectoren

Maakt het mogelijk precies te bepalen welke detector is afgegaan (zie ook draadloze alarmzone).

Inbraakbeveiliging, inbraakbeveiliging

Alarmsysteem dat binnendringing detecteert en een alarm activeert (in de volksmond "alarmsysteem").

shock sensor

Deze detector signaleert trillingen die optreden bij een poging tot inbraak.

Extern alarm (alarmtype)

Alarm waarop alle sounders (intern en extern) reageren als ze afgaan. Een alarmcentrale wordt ook op de hoogte gebracht van de gebeurtenis.

F

Toegang op afstand/configuratie op afstand

Onderhoud/configuratie van het alarmpaneel via de PC thuis.

Draadloos alarmsysteem

Alarmsysteem met detectoren die draadloos op het alarmpaneel worden aangesloten (snelle en eenvoudige installatie, grote flexibiliteit).

Draadloze alarmzone, draadloze zone

Zone van het draadloze alarmpaneel die wordt gebruikt om elke individuele draadloze detector te identificeren en te controleren.

Draadloze displaymodule (Secvest, FTS 96 E)

Geeft aan welke openingsdetector (deur, raam, enz.) open of gesloten is en meldt wanneer een raam openstaat; ook in stand-alone modus (FTS-96 E zonder alarmsysteem).

Draadloos toetsenbord

Voor het gemakkelijk in- en uitschakelen van het alarmpaneel, bijv. in een andere ruimte (in de in- en uitgangszone, enz.); bovendien kan de status van het bidirectionele draadloze toetsenbord van de Secvest worden opgevraagd.

Draadloze raambeveiliging FTS 96E

Combinatie van FTS 96 mechanische raambeveiliging en een elektronische detector (in combinatie met de Secvest).

Radiografische afstandsbediening

Voor het gemakkelijk in- en uitschakelen van het alarmpaneel, statusopvragen, noodalarm, enz. ongeacht de locatie van de gebruiker.

Draadloze infomodule (Secvest)

Voor montage in entreegebieden of extra kamers: Communiceert de belangrijkste processen en statussen naar het alarmpaneel via LED-display en pieptonen.

Draadloze detector

Alarm- en gevaarsensoren die draadloos verbonden zijn met het alarmpaneel.

Draadloos bereik

De maximale afstand tussen het alarmpaneel en de draadloze detector hangt af van de eigenschappen van het gebouw.

Draadloze sleutelschakelaar

Voor het gemakkelijk in- en uitschakelen van het alarmpaneel zonder het invoeren van een code (met behulp van een sleutel).

Draadloze universele module (Secvest)

Biedt 3 extra functies in combinatie met de Secvest. Repeater functie: Verdubbeling van het draadloze bereik. Draadloze uitgangsmodule: Aansturing van uitgangen (voor licht, rolluiken, etc.). Zender/ontvanger module: Uitgangen en integratie van bedrade melders mogelijk. Toepassing als "sounder module": "Draadloze ontvanger module", "Sounder zender/ontvanger module" alleen voor bedrade alarmen.

G

Gevaardetectiesysteem, gevarenalarmsysteem

Alarmsysteem dat naast inbraak ook andere gevaren/noodsituaties detecteert en een alarm activeert.

Beschermde buitenruimte

Ruimte buiten de gebouwen die beschermd is tegen hevige regen (bv. overdekte ingang, terras enz.)

Glasbreukdetector

Deze detectoren reageren op brekend glas. Er wordt onderscheid gemaakt tussen passieve, actieve en akoestische glasbreukdetectoren.

I

Interieur zekering

Hierbij wordt het interieur van het pand beveiligd, met name de zones waar een inbreker waarschijnlijk doorheen komt; meestal worden bewegingsmelders en lichtbarrières gebruikt.

Binnensirene

Signaalzender voor gebruik binnenshuis, meestal als puur akoestische signaalzender (naast de buitensirene).

Installatie

Montage van bedieningspaneel en componenten incl. inbedrijfstelling.

Intern alarm

Het alarm klinkt alleen binnen het gebouw, de sirenes buiten blijven stil.

Intuïtieve bediening

Eenvoudige bediening van een apparaat via een menu dat de verwachting/gedachte van de gebruiker volgt.

K

Combinatiesignaalzender

Gecombineerde signaalzender, bv. sirene (akoestisch signaal) + zwaailicht (optisch signaal).

Communicatie-uitbreidingen (Secvest)

Voor stil alarm: voor verzending van spraak/tekstberichten of digitale protocollen PSTN, ISDN (ISDN-module), mobiele radio (GSM-module) en via IP-netwerk (Ethernet-module).

Onderdelen

Zie systeemonderdelen

L

Lokaal alarm (alarmtype)

Bij dit alarm klinken de signaalgevers binnen en buiten (buiten moet het akoestische alarm (sirene) in Duitsland na 3 minuten stoppen, het visuele alarm (flits) kan zo lang lopen als gewenst).

m

Mechatronik

Beveiligingscomponenten van de ABUS draadloze alarmsystemen die robuuste mechanische beveiliging combineren met de modernste draadloze alarmtechnologie.

Medisch noodgeval

Persoonlijke medische noodsituatie, waarvoor hulp kan worden geregeld door middel van een alarm.

Module (Secvest)

zie radio info module, radio display module, radio universele module.

O

Öffnungsmelder

Der Melder erkennt, wenn ein Fenster, eine Tür, ein Rollladen, ein Garagentor etc. geöffnet wird.

P

Perimeterüberwachung

Lückenlose, großflächige Freilandsicherung der Peripherie oder des Vorfelds, z.B. durch Lichtschranken und Bewegungsmelder auf dem Gelände und/oder Überwachungskameras mit intelligenter motion detection.

Produkt-Schulung

Schulung zu einem bestimmten Produkt mit dem Know-how zur Beantwortung sämtlicher Endkunden-Detailfragen.

Programmierung

Detail-Einstellungen der Alarmzentrale je nach Erfordernissen und Wünschen der Benutzer (z. B. Zonen/Teilbereiche festlegen).

R

Rauchwarnmelder (Brandmelder)

Optische Rauchwarnmelder retten Leben, da sie auf Rauchpartikel in der Luft (i. d. R. giftige Gase) reagieren: Wärmemelder/Wärmedifferenzialmelder reagieren auf eine Maximaltemperatur (z. B. 65°) oder melden einen raschen Temperaturanstieg.

Relaisausgänge

Schaltausgänge, für externe Verbraucher (Lichtsteuerung, elektrische Rollläden, weitere Signalgeber etc.)

S

Sabotage, Sabotage-Schutz, Tamper

Damit Alarmzentrale und Komponenten im unscharfen Zustand nicht manipuliert werden können, wird jede Komponente auf Sabotage überwacht. Melder öffnen, Kabel trennen führen IMMER zu einem Alarm. Geschützt werden die Komponenten i. d. R. durch Deckelkontakt (Alarm beim Öffnen des Melders) und Wandabrisskontakt.

Scharf schalten, unscharf schalten

Alarmzentrale aktivieren/Alarmzentrale deaktivieren.

Scharfschalt-Komponenten

Geräte, mit denen die Alarmzentrale aktiviert/deaktiviert werden kann (z. B. Fernbedienung, Schlüsselschalter, Bedienmodul).

Security-Frequenzband (433 MHz, 868 MHz)

Diese Frequenzbereiche sind von der Behörde (RegTP) für den Security-Bereich freigegeben – auf diesen Frequenzen ist die Überlagerung der Funksignale durch Funkkopfhörer, Handys, Garagentoröffner etc. so gut wie ausgeschlossen.

Seismic Sensor

Siehe Erschütterungsmelder.

Signalgeber

Alarmgeber, der bei entsprechendem Befehl der Zentrale Alarm schlägt (Sirene, Blitzlicht etc.).

Status

Zustand der Alarmzentrale: aktiviert („scharf geschaltet“), deaktiviert („unscharf geschaltet“).

Statusabfrage

Anfrage an die Alarmzentrale nach dem Status des Systems (z. B. per Knopfdruck auf der Funk-Fernbedienung).

Statuslicht

Statusanzeige mittels Licht, ob die Zentrale aktiviert/deaktiviert ist.

Statusrückmeldung

Rückmeldung der Alarmzentrale an ein Modul, (Scharfschalt-Komponente, Infomodul etc.) über ihren aktuellen Status.

Stille Alarmierung (Alarmart)

Bei diesem Alarm ertönt kein Signalgeber (im Innen- und Außenbereich bleibt alles ruhig); unbemerkt wird eine Notrufleitstelle benachrichtigt (Einbrecher soll nicht vertrieben, sondern ertappt werden, Überfalltäter soll nicht provoziert werden etc.).

T

Tamper

siehe Sabotage

Technischer Schaden

Zum Beispiel Wasserschaden, Austritt von Gasen etc. (Schutz nur durch spezielle Gefahrenmelder)

Teilbereiche

Ein Alarmsystem lässt sich in Teilbereiche untergliedern, von denen jeder wie ein eigenes Alarmsystem funktioniert.

Jeder Teilbereich (z. B. Wohnung, Werkstatt) kann separat bedient und programmiert werden und beliebig viele Zonen/Melder beinhalten.

Telefonwahlgerät

Gerät, mit dem Alarmmeldungen einer Zentrale per Telefonleitung verschickt werden (siehe AWAG, AWUG). Telefonwählgeräte können bereits in Alarmzentralen integriert sein oder als Zusatzkomponente hinzugefügt werden.

W

Wassermelder

Zur Detektion von Wasserschaden/Überflutung, bestehend aus einem Basisgerät und einem Wasserfühler (Fühler stets an der Stelle montieren, der bei einem Wasserschaden zuerst überflutet werden würde).

Z

Zertifizierungen

Prüfsiegel unabhängiger Institute, die eine hohe Qualität und Sicherheit von Alarmsystemen bescheinigen (in Deutschland relevant: Zertifizierung nach UVV-Kassen und VdS Schadensverhütung).

Zone

Anderer Begriff für Linie. Beschreibt einen abgeschlossenen Stromkreis, an dem Alarm-, bzw. Sabotagekontakte angeschlossen sind und mit der Einbruchmeldezentrale verbunden sind.

Loading ...