Radiowy Moduł Informacyjny Secvest Radiowy Moduł Informacyjny Secvest Secvest Funk-Infomodul Linke Vorderansicht

Radiowy Moduł Informacyjny Secvest

Opis

Akustyczna i wizualna prezentacja statusu systemu
Radiowy moduł informacyjny jest opcjonalnym osprzętem do rozwiązań Secvest. Za pomocą wskaźnika LED oraz różnych sygnałów dźwiękowych informuje on o wszystkich procesach i stanach centrali alarmowej. W ten sposób możliwe jest np. przekazanie akustycznego sygnału o opóźnieniach wejść i wyjść za pośrednictwem modułu informacyjnego. Moduł ten wyświetla także zakłócenia oraz informacje na temat obszarów częściowych i statusach stref. Dodatkowo w sytuacji alarmowej wewnętrzny sygnalizator piezoelektryczny (do 90 dB) generuje alarm wewnętrzny.

Dla prawidłowego i bezpiecznego działania, urządzenie to musi być zainstalowane i regularnie konserwowane przez przeszkolonego przez nas specjalistę. Umów się z instalatorem na regularne wizyty konserwacyjne, aby zapewnić bezproblemowe działanie w dłuższej perspektywie dzięki najnowszym aktualizacjom zabezpieczeń i nowym funkcjom.

Zalety produktu

  • Informuje o stanie centrali Secvest
  • 8 wskaźników LED
  • Różne sygnały i alarmy akustyczne
  • Zintegrowany sygnalizator piezoelektryczny
Wymagane akcesoria
Loading ...